ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα τον έλεγχο του ακινήτου για το οποίο ο αγοραστής ενδιαφέρεται από  τυχόν βάρη (προσημειώσεις,υποθήκες ,αναγκαστικές κατασχέσεις) έτσι ώστε να είναι διασφαλισμένο ότι κατά την υπογραφή του συμβολαίου το ακίνητο θα είναι ελεύθερο βαρών.