ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Τα θέματα σχετικά με την  άκυρη απόλυση το ποσό της αποζημίωσης που πρέπει να λάβει ο εργαζόμενος κατά την απόλυση του σε συνάρτηση με τα χρόνια εργασίας του στην επιχείρηση καθώς και η ρύθμιση του ωραρίου, των αδειών καθώς και τα μοντέλα εργασίας που έχουν επικρατήσει μέσα στην κρίση και συγκεκριμένα η εκ περιτροπής εργασία, δηλαδή η εργασία με πλήρες ωράριο εργασίας αλλά για λιγότερες μέρες από αυτές που λειτουργεί εβδομαδιαίως η επιχείρηση, είτε η μερική απασχόληση δηλαδή η απασχόληση για σταθερά μειωμένο ωράριο για κάθε ημέρα εργασίας,όπως επίσης και τα εργασιακά δικαιώματα μετά και από τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι μνημονιακές υποχρεώσεις καθιστά επιτακτικά χρήσιμη την συμβουλή ενός νομικού.