ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Με την ψήφισή του  ν.4336/2015 έχουν επέλθει πολλές αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και στην θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τους ασφαλισμένους. Επιπρόσθετα η πληθώρα των νομοθετικών τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στην νομοθεσία του ασφαλιστικού  τα τελευταία χρόνια καθιστά απαραίτητη τη συμβουλή ενός νομικού σχετικά με την δυνατότητα συνταξιοδότησης  του ασφαλισμένου, την πιθανή αναγνώριση- εξαγορά χρόνου ασφάλισης ή πλασματικών χρόνων για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.