ΔΑΝΕΙΑ

Ο νόμος για την προστασία των δανειοληπτών 3869/2010 γνωστός ως νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή νόμος Κατσέλη μετά τις τροποποιήσεις του νόμου 4161/2013 καθώς και την πρόσφατη τροποποίηση με τον Ν.4605/2019 αποτελεί το πιο ισχυρό νομικό έρεισμα για την αποτροπή του κινδύνου της κατάσχεσης και της εκπλειστηρίασης της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών. Παράλληλα στα πλαίσια του νέου κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών υπάρχει δυνατότητα για εξωδικαστικό συμβιβασμό των τραπεζών με τους δανειολήπτες που δεν μπορούν να ενταχθούν στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.Η διαδικασία για την ένταξη στον νόμο γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εφόσον πάντα πληρούνται τα κριτήρια για την ένταξη σε αυτόν.